LTMPC

        
       

        LTMPC Jingle

          
by: All Star Band

Ania na mga higala

Number one nga kooperatiba
Andam kanunay sa pag-alagad
Saktong serbisyo among gihatag, ni-ana

CHORUS
Ang L.T.M.P.C
Una ang Ginoo, Gasa sa Dios
L.T.M.P.C
LORENZO TAN MULTI-PURPOSE COOPERATIVE

Misyon namo nga mahatagan
Ug excellent service sa mga katawhan
Una kanunay ang Ginoo sa among mga plano
Ali na... (Repeat Chorus)

World Class kini nga kooperatiba
Community Service kompleto naa
Gimugna alang sa pag-alagad
Gasa sa Dios kanato gihatag,
Mao na... (Repeat Chorus)

L.T.M.P.C  Una ang Ginoo, Gasa sa Dios
L.T.M.P.C among kalipay ang  pag-alagad kaninyong tanan
L.T.M.P.C Una ang Ginoo, Gasa sa Dios
L.T.M.P.C among kalipay ang  pag-alagad kaninyong tanan